Wat zit er in mijn 360° IT PlayBook?

Het 360° IT PlayBook bevat alle informatie over uw reis naar een digitale toekomst.
Waar u naartoe wilt, waar u nu staat en wat de logische stappen zijn om dit voor elkaar te krijgen.
Het PlayBook laat zien op welk onderdeel van IT u eerst aan de slag gaat:

IT HUIS OP ORDE
Uw volledige applicatie landschap gevisualiseerd en zie direct welke verbeteringen mogelijk zijn om op uw IT te verbeteren.

IT ROADMAP
Samen stellen we uw meerjaren IT roadmap op waarin de juiste volgorde van verbeteringen worden doorgevoerd.

DIGITALE COMPETENTIES
Met onze online assesment maken we direct inzichtelijk wat de digitale competenties van uw medewerkers zijn.

PDCA CYCLUS
De Plan-Do-Check-Act cyclus word de standaard aanpak om rendement uit projecten te maximaliseren.

Direct Contact?

Edwin de Zeeuw
Directeur Digitale Transformatie
+31 70 3277281

3 fases van uw digitale transformatie roadmap

Ieder domein doorloopt, in meer of mindere fase, de volgende stadia:

  1. Digitaal competent worden: van analoog naar digitaal; de basis op orde brengen ter voorbereiding op digitaal werken.
  2. Digitaal gebruik: “act digital” mens, proces, techniek, verbeter de operatie, betere communicatie en delen van informatie en online samenwerken.
  3. Digitaal transformeren: nieuwe data gedreven business, omarm de cultuurverandering.

Het is een valkuil om activiteiten uit deze fase door elkaar te halen. Maar al te vaak wordt nog voor fase 1 een IT-product gekozen dat in fase 2 of 3 thuishoort en, na een lange en dure implementatie, niet het gewenste resultaat levert. Dit leidt vaak tot meer complexiteit in het IT landschap, de organisatie en processen. 

Het IQ-EQ-model: van visie naar resultaat.

Een digitale transformatie van uw organisatie en het implementeren van een digitale visie vraagt om een geïntegreerde veranderaanpak. Wij hanteren tijdens het opstellen en uitvoeren van het programma het IQ-EQ-model. Dit model zorgt ervoor dat zowel de “harde kant” (processen, systemen, doelstellingen e.d.) als de “zachte kant” (team en persoonlijke ontwikkeling, cultuur e.d.) in verbinding met elkaar worden ontwikkeld.

digitale transformatie

Met name de gedragskant van een verandering wordt vaak onderschat of in een losstaand cultuur of reorganisatietraject ondergebracht. Het resultaat is vaak teleurstellend omdat er te weinig wordt ervaren door de betrokken stakeholders en het “waarom” voor mensen niet duidelijk is. Mensen veranderen alleen door te doen en iets nieuws te ervaren dat beter is. Daarnaast hebben ze waardering nodig voor wat ze hebben gedaan om het oude te kunnen loslaten. Door het veranderen van processen en werkzaamheden bewust te koppelen aan gedragsverandering versterken deze beide elkaar.

Digitaal op orde
digitaal versnellen
BLOG

Haal het maximale uit PowerBI

Alles over de challenges rondom adoptie, datatoegang en de organisatie van de Power BI omgeving zie je in het webinar Power BI. Bekijk kosteloos de opname en haal het maximale uit jouw business intelligence.

Lees blog…

De werkwijze van Fortezza

Inspiratie

In deze fase wordt de missie en visie van de organisatie vastgesteld en vertaald naar de digitale wereld en programma doelstellingen. Het transformatie team van de organisatie wordt georganiseerd en krijgt inzicht in wat digitalisering voor de eigen processen en business kan betekenen.

Navigatie

In de navigatie fase is een organisatie en procesanalyse uitgevoerd om te bepalen welke business & IT projecten uitgevoerd gaan worden om de programmadoelstellingen te realiseren. Daarnaast wordt besloten welke verandering op de organisatie domeinen noodzakelijk is.

Implementatie

Het programma bevat meerdere projecten. Een project wordt op een “Scrum” wijze uitgevoerd. Scrum deelt een project op in een aantal “Sprints”. Elke sprint levert een bruikbaar product of functie op. Dit zorgt ervoor dat een verandering zo snel mogelijk geïmplementeerd en gebruikt wordt door de organisatie. De opgedane ervaringen worden als feedback meegenomen in de volgende sprint.

Adoptie

Als een project is afgerond loopt de adoptie, die begonnen is tijdens de implementatie, door. In deze fase ligt de nadruk op het analyseren van het goed gebruiken van de oplossing en het coachen van de organisatie en medewerkers in het “anders werken” en “oude gewoontes loslaten”.