Continue veranderen leuk maken voor je medewerkers

Continue veranderen leuk maken voor je medewerkers

Organisaties die continue veranderen en daar geen probleem mee hebben 

Als jouw carrière én identiteit afhangt van een bepaalde set skills en kennis. Dan is het moeilijk te accepteren wanneer een technische oplossing hetzelfde kan. Hoe kan je continue veranderen leuk maken voor je organisatie?

Want dat is de crux van digitale transformatie: het samenbrengen van techniek en mensen die samen optimaal ingericht zijn om nog beter uw klanten te bedienen. Hier begint dus het continue veranderen leuk maken voor je organisatie.

Alleen dan kunt u de continue veranderende klantwensen bijhouden en de snelheid van uw concurrenten matchen. 

Hoe kan je continue veranderen leuk maken voor je medewerkers? Met name de gedragskant van een verandering wordt vaak onderschat, of in een losstaand cultuur of reorganisatietraject ondergebracht. Het resultaat is vaak teleurstellend.  Mensen veranderen alleen zichzelf door te doen en iets nieuws te ervaren dat beter is. Daarnaast hebben ze waardering nodig voor wat ze hebben gedaan om het oude te kunnen loslaten. 

De melding op de verpakking van sigaretten bijna geen effect heeft blijkt uit onderzoek. Continue veranderen leuk maken voor je organisatie begint dus niet bij het communiceren van verandering.

Veranderen ervaren

Maar om mensen de trap laten gebruiken i.p.v. de roltrap heeft een experiment verbluffende resultaten opgeleverd. Door de trap om te bouwen tot een enorme piano stond de roltrap na een week nagenoeg stil en liep 90% pianospelend de trap op. Een belangrijke kanttekening is wel dat “doen” leuk moet blijven zodat men het positieve effect ervaart. Haal je de piano weg, dan vervallen mensen weer in oud gedrag. 

Tips voor structuur en inrichting 

In de beginfase van digitalisering zal ieder bedrijf nauwelijks merken dat ze veranderen. Naarmate digitalisering doordringt in de haarvaten van de afdelingen ontstaan andere functies in de organisatie zoals die van data/BI-analist. Dit zorgt voor vragen over de structuur van de organisatie. Hoe kan je continue veranderen leuk maken voor je organisatie? Worden de nieuwe functies geïntegreerd binnen een bepaalde bestaande afdeling? En wie krijgt welke eindverantwoordelijkheid? 

Dus de traditionele indeling van functies per vakgebied sluit dan minder aan bij de vraag van uw klanten en medewerkers. Kennis wordt niet op een afdeling vastgelegd en vervolgens doorgegeven aan de volgende. Juist het samenwerken over afdelingen heen wordt de norm om kennisuitwisseling te faciliteren en sneller in te kunnen spelen op veranderingen.  

  • Maak het leuk 
  • Maak het makkelijk 
  • Laat zien wat het verschil is tussen toen en nu 
  • Maak van enthousiaste medewerkers ambassadeurs. 
Bekijk eens de film over ons klant event. Daarin vertel Peter Kruissen (CFO Polyplastic) hoe hij de digtale verandering voor zijn medewerkers heeft georganiseerd.

Related Posts