Data gedreven werken power BI datahub

Werken op basis van data in de horticultuur.

Florensis is een innovatief familiebedrijf uit Hendrik-Ido Ambacht.  Het bedrijf heeft wereldwijd haar sporen verdiend als veredelaar en leverancier van jonge plantjes aan professionele kwekers
De technische ontwikkelingen binnen de horticultuur gaan zeer snel. Veel processen zijn gemechaniseerd door de introductie van robots en slimme technologie├źn, maar nog niet ver genoeg gedigitaliseerd. In 2017 hebben ze besloten om data gedreven werken op de IT roadmap te zetten.

Maar wat betekent dat nou?

Simpel gezged: inzichten uit reeds aanwezige data omzetten in concrete acties om de operationele kernprocessen van een organisatie te verbeteren. Maar dit betekent meer dan een dashboard bouwen en hieruit inzichten onttrekken.

Bij Florenis kwamen belangrijke vragen naar voren, zoals “Hoe gaan we onze data inzetten om de productie- en verkoopprocessen te verbeteren?” en “Hoe krijgen wij onze
medewerkers mee?

Kortom: Hoe pakken we dat aan, data data gedreven werken?

Lees verder hoe Florensis haar data omzet in inzichten voor haar medewerkers.

Wat was de situatie bij Florensis?

De capaciteit van ons IT team was ontoereikend om de backlogonder controle te krijgen. Ook was ons data warehouse door de jaren heen organisch gegroeid, maar niet meer onderhoudbaar en flexibel om verder op door te bouwen.

Data is voor Florensis van levensbelang. Het is letterlijk onmogelijk om zonder data op onze schaal, richting te geven aan de complexiteit van onze internationale organisatie.Veel van onze kennis en ervaring zit bij onze medewerkers in het hoofd. Door jarenlang te werken met onze producten weten zij precies wat er verbeterd moet worden om productie en logistiek op elkaar af te stemmen.Maar wat gebeurt er als deze mensen onze organisatie verlaten, door pensionering, automatisering of andere werkgevers? Daarom hebben we gekozen om data centraal te stellen binnen onze werkwijze.

Related Posts