Continuous Improvement Program

Continuous Improvement Program

Het Continuous Improvement Program (CIP) vertaalt de strategische doelstellingen van uw organisatie naar schaalbare en flexibele IT oplossingen, zodat u een succesvolle digitale transformatie realiseert.

Het probleem

Het gaat best goed, toch? Alles gaat z’n gangetje, uw bedrijf dobbert vrolijk door, zonder slag of stoot. Of zijn de zaken in de echte wereld toch iets minder rooskleurig en ligt de concurrentie op de loer? De markt ontwikkelt zich steeds sneller, en alles wordt digitaler. U heeft de uitdrukking Digitale Transformatie misschien wel eens horen vallen in die context. En misschien heeft u wel eens gedacht: “Moeten wij daar ook niet eens iets mee doen? Hebben we daar onze IT-afdeling niet voor?”

Om als bedrijf uw positie in de markt te kunnen verstevigen en mee te kunnen blijven draaien in een steeds snellere digitale wereld zal u er niet aan ontkomen om digitaal te transformeren.

De oplossing

Ons Digitale Transformatie programma helpt u met het identificeren van doelen, uitdagingen en resource requirements waarmee u een succesvolle gefaseerde transitie naar een data-gedreven organisatie kan realiseren. Fortezza heeft een volledig geïntegreerd managed services portfolio, en daarmee heeft u een Single Point Of Contact voor uw continue digitale transformatie.

Meer weten over het CIP programma? Download de Continuous Improvement Program whitepaper.

Download whitepaper

Continuous Improvement Program diagram
Digitale Transformatie: Het IQ-EQ model

Het IQ-EQ model: van visie naar resultaat

Uw digitale transformatie vraagt om een geïntegreerde veranderaanpak. Hiervoor hanteren wij het IQ-EQ-model. Dit model zorgt voor een gebalanceerde vertaling van uw visie naar resultaat, waarbij organisatorische en culturele elementen met elkaar in verbinding worden gebracht.

Digitale Transformatie: De vijf frustraties van teamwork
Digitale GPS assessment

Bepaal uw digitale volwassenheid

Met onze digitale GPS assessment maken we inzichtelijk hoe uw bedrijf scoort op de belangrijkste factoren voor digitale verandering. En met deze uitkomsten kunnen we aangeven wat de eerste stappen om uw digitale transformatie te starten.

Starten met de Digitale GPS assessment? Neem dan contact op.

Vraag aan

Programma Aanpak

Onze programma aanpak omvat vier fases. In eerste instantie wordt middels een integraal programma een omgeving gecreëerd die gericht is op het realiseren van uw strategische doelstellingen. Uniek hierbij is ons IQ-EQ model waarmee we de emotionele (cultuur en gedrag) en de intelligente (doelen, systemen, processen) kant van de verandering in verbinding ontwikkelen. Daarmee wordt de aanpak uiteindelijk het DNA van uw organisatie, een continue verbeterende bedrijfscultuur.

Digitale Transformatie: Programma Aanpak

Continue innovatie wordt alleen gerealiseerd als uw organisatie in staat is om innovatieve oplossingen te adopteren. Uw strategische doelstellingen worden periodiek naast uw programma-management gelegd, om de geïntegreerde project portfolio in lijn te houden met de benodigde cultuurverandering. Met behulp van Agile Development zorgen wij voor schaalbare en flexibele oplossingen die direct rendement opleveren.

Roadmap

Een digitale transformatie omvat vijf ondernemingsdomeinen en heeft per domein een bepaalde mate van volwassenheid. Uw score wordt weergegeven op een roadmap en geeft aan waar u naar toe gaat. Daarnaast laat de roadmap zien welke stappen moeten worden genomen om uw organisatie naar het volgende niveau te brengen. Hierbij maken wij gebruik van een eigen maturity model en verzamelen wij de benodigde input met behulp van interactieve online enquetes en strategische workshops.

Continuous Improvement Program Roadmap

First Steps

Het opstellen van het CIP begint met een verkennende fase om de dagelijkse praktijk van opdrachtgever te leren kennen. Deze fase wordt gevolgd door het verzamelen/opstellen van informatie die als input nodig is voor het plan en de eventuele implementatie van het programma. De opgedane kennis wordt teruggekoppeld aan het Transformatieteam in een strategische workshop. Door de huidige (IST) situatie te confronteren met de toekomstige (SOLL) situatie ontstaat de lange termijnvisie van de organisatie en de horizon van het programma.

Digitale Transformatie: First Steps

Een CIP-programma kan leiden tot een alles omvattend meerjarig veranderprogramma of het uitvoeren van een los CIP product zoals een strategische workshop om uw missie/visie helder op papier te krijgen, en alles daar tussen in.

Meer weten over digitale transformatie?

Edwin vertelt u graag meer over wat digitale transformatie voor u kan betekenen.

Edwin de Zeeuw

Edwin de Zeeuw

Directeur Digitale Transformatie

Edwin de Zeeuw LinkedinEdwin de Zeeuw emailEdwin de Zeeuw telefoon