Hoe zorg ik dat mijn IT jaarplan aansluit bij de verwachtingen van de directie?

Hoe zorg je dat je IT jaarplan aansluit bij de verwachtingen van de directie?

Het opstellen van een compleet en geïntegreerd IT-budget is niet altijd even makkelijk. Het verzamelen van alle IT factureren van vorig jaar is simpelweg niet voldoende om een plan voor de toekomst op te stellen. Als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je altijd hebt gedaan. Zo simpel is het… Het geeft geen antwoord op de vraag: hoe zorg ik dat mijn IT jaarplan aansluit bij de verwachtingen van de directie?

Wil je IT naar een hoger plan tillen en de juiste leveranciers selecteren die jou daarin gaan helpen, dan zal je een andere tactiek moeten gaan hanteren. Hoe zorg je dat je IT jaarplan aansluit bij de verwachtingen van de directie?

We geven je graag een paar tips & tricks om dit voor jezelf te organiseren: 

1. Bekijk je IT-landschap door een andere bril 

De traditionele blik op het IT landschap is om deze in te delen naar omgevingen (Productie, Acceptatie, etc) of naar operationeel (ERP, finance, etc.) en kantoorautomatisering. 

Maar om de benodigde technische ontwikkelingen en verbeteringen in kaart te brengen, kan je je huidige applicaties onderverdelen in: 

  • Code (maatwerk) oplossingen 
  • Low code oplossingen 
  • COTS (Customized Off The Shelf) oplossingen 

Hoe zorg je dat je IT jaarplan aansluit bij de verwachtingen van de directie? Breng in kaart hoeveel % van je applicaties in deze categorieën vallen en kijk vervolgens of dit gewenst is, kijkend naar de huidige kennis in je IT-team.
Dit is input voor je plan om aan te geven op welke vlakken ontwikkeling nodig is, of dat juist de keuze gemaakt gaat worden om ergens afscheid van te nemen.

2. Vraag bij ieder IT-project af op welke wijze deze bijdraagt aan de strategie

Het is ontzettend verleidelijk om zelf te besluiten om bepaalde IT-verbeteringen door te voeren. Maar hoe zorg ik dat mijn IT jaarplan aansluit bij de verwachtingen van de directie? Omdat jij de pijn voelt van de huidige set aan oplossingen. Maar de business ervaart dit niet zo en heeft andere (strategische) prioriteiten. Stel jezelf daarom altijd de kritische vraag: Hoe helpt dit om doelstelling a/b/c/ te behalen? Wat is mijn bijdrage daarin? Pas als je daar een positief antwoord hebt, krijg je de buy-in van je collega`s die niet ITsavy zijn. 

3. Kies de leverancier die proactief meedenkt met jouw strategie en visie.

Als je huidige IT-leverancier alleen maar reactief acteert en altijd aangespoord moet worden om mee te denken in de nieuwe doelstellingen, dan moet je besluiten of dit de partner is waarmee je de aankomende jaren de oorlog gaat winnen. Alleen technische kennis is niet voldoende. IT is zo verweven met de toekomst van ieder bedrijf dat IT-specialisten ook op tactisch en strategisch niveau moeten kunnen denken én adviseren.  
 
Wil je weten hoe een strategische blik op uw IT leidt tot een geïntegreerd meerjaren IT-programma? Lees dan verder over het 360° IT Playbook.

360° IT PlayBook

Related Posts