GRENSVERLEGGENDE IT  |  DIGITAAL OP ORDE  |  MANAGED SECURITY

AL UW DIGITALE ASSETS 24/7 BEVEILIGD

Een gerust gevoel dat uw operatie altijd door kan gaan
Wat er ook gebeurd

Integraal beveiligen zonder impact op de business

Hackers richten zich steeds vaker op MKB bedrijven. Dit is een logische ontwikkeling want bedrijven in het MKB zijn vaak een makkelijke prooi: niet goed beveiligd en geneigd om sneller te betalen aan de hacker.

De basis voor de continuiteit van uw IT  ligt dan ook in de combinatie van het juiste netwerk met de juiste beveiligings- en autorisatie protocollen. Managed Security is een van de belangrijkste speerpunten voor uw organisatie in de aankomende jaren omdat de digitalisering steeds meer doordringt en de afhankelijkheid daarvan toeneemt.

Wilt u weten of de continuïteit van uw systemen en bedrijf is gewaarborgd? Fortezza heeft de IT Security Scan onwtikkeld om u te helpen actuele IT security risico’s weg te nemen. Na uitvoering van de IT Security Scan heeft u antwoorden op de volgende vragen:

  1. Welke IT kwetsbaarheden zitten er in mijn systemen, netwerken en mobiele apparatuur?
  2. Zijn mijn medewerkers voldoende op de hoogte van de risico’s en zijn ze alert?
  3. Welke processen moet ik inrichten om nieuwe risico’s of hacks te voorkomen?

Direct contact?

Mark van der Snel
CEO
+31 70 3277281

Hoe beschermen we uw IT omgeving maximaal?

Uw digitale weerbaarheid is afhankelijk van de samenwerking van mensen, processen en technologie.
In de IT security nulmeting bekijken we of de basis op orde is. Denk hierbij aan noodzakelijke verantwoordelijkheden, processen en beheersmaatregelen. Het resultaat wordt overzichtelijk aan u gepresenteerd in een actieplan waarmee uw organisatie aan de slag kan

Ondersteund en beschermd door ervaren professionals

SECURITY AWARENESS

Geslaagde aanvallen beginnen vaak met een menselijke fout. Het maakt niet uit hoe goed uw systemen of processen ook beveiligd zijn, als een medewerker onbewust fouten maakt profiteert de hacker hiervan.

RISK MANAGEMENT

We houden interviews met verschillende stakeholders, waarin onder andere gekeken wordt naar algehele security in de organisatie, security met betrekking tot processen en procedures, en security van de infrastructuur.

VULNERABILITY SCAN

Met een vulnerability scanner onderzoeken wij automatisch en continu het volledige interne netwerk op kwetsbaarheden van systemen, netwerkcomponenten en (web-)applicaties op beveiligingslekken.

Meer Digitaal op Orde

Managed IT

Professionale IT die ervoor zorgt dat de ruggegraat van uw organisatie sterk, solide en betrouwbaar is, on premis of in de cloud.

Proces Digitalisatie

Met het automatiseren van saaie, repetitieve handelingen en het gehele end-to-end-proces te doorlopen, geven we werknemers de juiste rol in de keten.

DataHub & PowerBI

Breng je data onder controle met uw eigen Azure DataHub en geef uw medewerkers inzicht met interactieve dashboards in PowerBI.

Sleeping student
BLOG

Voorkom de 10 valkuilen van digitale transformatie

Overal hoor je de term “digitale transformatie”. Wat zijn de valkuilen die je kan vermijden om je eigen digitale transformatie te starten?

De werkwijze van Fortezza

Inspiratie

In deze fase wordt de missie en visie van de organisatie vastgesteld en vertaald naar de digitale wereld en programma doelstellingen. Het transformatie team van de organisatie wordt georganiseerd en krijgt inzicht in wat digitalisering voor de eigen processen en business kan betekenen.

Navigatie

In de navigatie fase is een organisatie en procesanalyse uitgevoerd om te bepalen welke business & IT projecten uitgevoerd gaan worden om de programmadoelstellingen te realiseren. Daarnaast wordt besloten welke verandering op de organisatie domeinen noodzakelijk is.

Implementatie

Het programma bevat meerdere projecten. Een project wordt op een “Scrum” wijze uitgevoerd. Scrum deelt een project op in een aantal “Sprints”. Elke sprint levert een bruikbaar product of functie op. Dit zorgt ervoor dat een verandering zo snel mogelijk geïmplementeerd en gebruikt wordt door de organisatie. De opgedane ervaringen worden als feedback meegenomen in de volgende sprint.

Adoptie

Als een project is afgerond loopt de adoptie, die begonnen is tijdens de implementatie, door. In deze fase ligt de nadruk op het analyseren van het goed gebruiken van de oplossing en het coachen van de organisatie en medewerkers in het “anders werken” en “oude gewoontes loslaten”.

INSPIRERENDE KLANTVERHALEN

Vemedia Showcase
Florensis Showcase