GRENSVERLEGGENDE IT  |  AMBITIES  |  ROADMAP VOOR IT

ROADMAP VOOR IT

Een integraal plan voor de aankomende jaren zodat u weet op welke manier IT ingezet gaat worden.

Stop met ad hoc IT oplossingen

Vaak willen bedrijven meteen starten met de innovatie toepassingen die door IT mogelijk zijn.
Zaken zoals Machine Learning, slimme apps en platformen staan hoog op de wensenlijst. U zult niet de eerste zijn die een valse start maakt met deze oplossingen. Vaak beïnvloedt en verleidt door mooie demo`s die doen lijken alsof het met een druk op de knop gerealiseerd is.

Maar vaak is de basis IT, bewust of onbewust, niet op orde. En zonder een solide fundament, inclusief de juiste organisatie, zal het rendement zeer laag zijn of zelfs uitblijven

Waar begin je dan?

U gaat werken vanuit een geïntegreerd meerjaren IT-programma welke is afgestemd op uw visie en strategie. Met uw 360° IT PlayBook gaat u de juiste stappen zetten om IT als enabler én accelerator voor uw organisatie in te richten.

Wij analyseren uw organisatie op de vijf domeinen die van invloed zijn op het succesvol implementeren van IT oplossingen:
1. Strategie & Beleid
2. Organisatie & Bedrijfsprocessen
3. Besturing & Beheersing
4. Informatie & Technologie
5. Mensen & Cultuur

Uw persoonlijke 360° IT PlayBook wordt ieder half jaar opnieuw bekeken of verbeteringen noodzakelijk zijn om IT in lijn te houden met uw strategie.

Direct contact?

Edwin de Zeeuw
Directeur Digitale Transformatie
+31 70 3277281

Wat zit er in mijn 360° IT PlayBook?

Het 360° IT PlayBook bevat alle informatie over uw reis naar een digitale toekomst.
Waar u naartoe wilt, waar u nu staat en wat de logische stappen zijn om dit voor elkaar te krijgen.
Het PlayBook laat zien op welk onderdeel van IT u eerst aan de slag gaat.

BLOG

Wat kan een Single Point Of Contact voor u betekenen?

Veel bedrijven hebben meerdere leveranciers voor IT zaken. Dit leidt vaak tot issues m.b.t. afstemming en planning waardoor vaak het idee ontstaat dat “IT niet snel genoeg mee kan komen”.

Digitaal op orde
digitaal versnellen

INSPIRERENDE KLANTVERHALEN

Vemedia Showcase
Florensis Showcase

De werkwijze van Fortezza

Inspiratie

In deze fase wordt de missie en visie van de organisatie vastgesteld en vertaald naar de digitale wereld en programma doelstellingen. Het transformatie team van de organisatie wordt georganiseerd en krijgt inzicht in wat digitalisering voor de eigen processen en business kan betekenen.

Navigatie

In de navigatie fase is een organisatie en procesanalyse uitgevoerd om te bepalen welke business & IT projecten uitgevoerd gaan worden om de programmadoelstellingen te realiseren. Daarnaast wordt besloten welke verandering op de organisatie domeinen noodzakelijk is.

Implementatie

Het programma bevat meerdere projecten. Een project wordt op een “Scrum” wijze uitgevoerd. Scrum deelt een project op in een aantal “Sprints”. Elke sprint levert een bruikbaar product of functie op. Dit zorgt ervoor dat een verandering zo snel mogelijk geïmplementeerd en gebruikt wordt door de organisatie. De opgedane ervaringen worden als feedback meegenomen in de volgende sprint.

Adoptie

Als een project is afgerond loopt de adoptie, die begonnen is tijdens de implementatie, door. In deze fase ligt de nadruk op het analyseren van het goed gebruiken van de oplossing en het coachen van de organisatie en medewerkers in het “anders werken” en “oude gewoontes loslaten”.