GRENSVERLEGGENDE IT  |  DIGITAAL VERSNELLEN  |  TECHNOLOGIE ADOPTIE

ADOPTIE BEGINT WAAR DE MEESTE PROJECTEN EINDIGEN

Wij bieden uw medewerkers digitale oplossingen die aangepast zijn op de verandersneleheid van uw organisatie

Uw medewerker omarmt nieuwe technolgie pas als ze daar klaar voor zijn

Technologie adoptie begint waar veel implementatietrajecten stoppen. Maar bedrijven zien gelukkig steeds beter in dat “ze moeten het gewoon gaan gebruiken” niet de juiste manier is om dit te organiseren. Er moet meer aandacht voor de mens en hun bijbehorende werkwijzen achter de IT-tool zijn. Het gaat uiteindelijk niet om de technologie maar juist om wat mensen ermee doen.

Bij de invoering van digitaal werken worden medewerkers in de organisatie direct geconfronteerd met de adoptie van nieuwe technologie.  Bijvoorbeeld door plaatsonafhankelijk vergaderen via Skype en Teams of op een andere manier omgaan met documenten (gezamenlijk werken via SharePoint) of duidelijke communicatie over je beschikbaarheid voor een optimale bereikbaarheid in Delve.

Door digitalisatie kunnen we op een snelle, maar ook vluchtige manier, kennis en bestanden overbrengen. Waar we voorheen druk bezig waren met papier en ordners,  ligt de wereld – zowel letterlijk als figuurlijk – aan onze voeten.

Samenwerken en kennisdelen met collega`s op een andere vestiging of ander land wordt ineens heel gewoon. Uw bedrijf gaat de verschuiving van een productiegerichte naar een kennisintensieve organisatie maken en dit vraagt om een andere manier van werken en organiseren.

Direct Contact?

Edwin de Zeeuw
Directeur Digitale Transformatie
+31 70 3277281

Digitaliseren met de verandersnelheid van uw medewerkers

Eerst onderzoeken we hoe een team nu samenwerkt. We vragen wat er goed gaat en wat beter kan in (digitaal) samenwerken. Een team kan bijvoorbeeld werken met een netwerkschijf en daar content mee zijn. De teamleden kunnen echter niet tegelijkertijd in een document werken of werken met versiegeschiedenis. Dat kan een verbeterput zijn.

Teams introduceert u dan als een soort netwerkschijf, maar dan mét versies en de mogelijkheid om tegelijkertijd in een bestand te werken. Zoek dus naar de punten waar voor dát team en die specifieke werkprocessen winst te behalen is.

Veranderen is leren en doen! Als u een nieuwe manier van samenwerken moet aanleren, wilt u weten wat er van u en uw team wordt verwacht. Het kan helpen om ter illustratie van het nieuwe gewenste gedrag het oude gedrag erbij te noemen. Bijvoorbeeld van:

“Als ik voorheen de jaarplanning onder de aandacht wilde brengen bij collega’s, dan stuurde ik een mail naar de groep met een bijlage.

Naar “Nu kan ik dan doen met Teams, door een bestand bij een gesprek te voegen en mensen te  vermelden.

Hoe halen we het maximale uit uw medewerkers?

Voor het digitale tijdperk had iedereen bij een bedrijf een fysieke werkplek. Die plek was voorzien van de juiste gereedschappen, instructies, organisatie en natuurlijk een medewerker. De combinatie van deze ingrediënten leverde waarde voor het bedrijf.

Om te zorgen dat jouw organisatie aan de slag gaat met het ontwikkelen van een Digitale Werkplek, is het noodzakelijk dat er een balans is tussen drie onderdelen: Mens, Organisatie en Technologie. Ieder van deze onderdelen vraagt specifieke aandacht.

Technologie adoptie

Meer Digitaal Versnellen

Analytics & AI

Haal meer waarde uit uw DataHub & PowerBI door de koppeling van slimme technologieen zoals Machine Learning en streaming analytics.

Technologie Adoptie

Zet uw medewerkers in hun kracht binnen een continue innoverende cultuur waar veranderingen snel worden doorgevoerd.

Business Apps & Integraties

Innoveer met slimme oplossingen, zoals low code apps, enterprise applications en op maat gemaakte integraties voor uw organisatie.

Ideale digitale werkplek
BLOG

Wat is de ideale digitale werkplek voor mijn medewerkers?

Bestaat de traditionele werkplek zoals we hem al kennen nog wel in de toekomst? Wat zijn de voordelen van een echte digitale werkplek?

De werkwijze van Fortezza

Inspiratie

In deze fase wordt de missie en visie van de organisatie vastgesteld en vertaald naar de digitale wereld en programma doelstellingen. Het transformatie team van de organisatie wordt georganiseerd en krijgt inzicht in wat digitalisering voor de eigen processen en business kan betekenen.

Navigatie

In de navigatie fase is een organisatie en procesanalyse uitgevoerd om te bepalen welke business & IT projecten uitgevoerd gaan worden om de programmadoelstellingen te realiseren. Daarnaast wordt besloten welke verandering op de organisatie domeinen noodzakelijk is.

Implementatie

Het programma bevat meerdere projecten. Een project wordt op een “Scrum” wijze uitgevoerd. Scrum deelt een project op in een aantal “Sprints”. Elke sprint levert een bruikbaar product of functie op. Dit zorgt ervoor dat een verandering zo snel mogelijk geïmplementeerd en gebruikt wordt door de organisatie. De opgedane ervaringen worden als feedback meegenomen in de volgende sprint.

Adoptie

Als een project is afgerond loopt de adoptie, die begonnen is tijdens de implementatie, door. In deze fase ligt de nadruk op het analyseren van het goed gebruiken van de oplossing en het coachen van de organisatie en medewerkers in het “anders werken” en “oude gewoontes loslaten”.

INSPIRERENDE KLANTVERHALEN

Vemedia Showcase
Florensis Showcase