Waarom slaagt u er niet in om een data gedreven werken in je organisatie te organiseren? Waarom lukt het maar niet om de gegevens uit uw primaire proces op een simpele en gestructureerde manier te gebruiken voor beslissingen? Blijven uw medewerkers hun eigen versies in Excel produceren (shadow IT) en gaan gesprekken over waar men nu naar aan het kijken is? Er zijn meerdere factoren die bijdragen aan het feit dat uw investeringen in data & analytics niet renderen. Eén van de belangrijkste redenen is de gekozen aanpak van het traject en de borging in de organisatie.

“We hebben een Data Warehouse nodig”

Goed, u heeft ingezien dat de analytische volwassenheid van uw organisatie niet voldoende is. U kijkt in de markt naar mogelijke oplossingen. Tijdens die zoektocht zal u de termen “business intelligence” en “data warehouse” tegenkomen. En dat zijn inderdaad oplossingen voor het probleem. Maar wanneer u dit voor uw organisatie gaat opstarten komen een aantal vragen naar boven. Namelijk: wat gaat dit kosten en hoe gaan we dit borgen?
Data is vaak in principe een technische aangelegenheid. Daarom wordt vaak de IT-afdeling naar voren geschoven om dergelijke projecten verder op te pakken. Maar hiermee wordt de basis gelegd voor het niet behalen van het beoogde rendement op de investering. Zelfs al is er commitment vanuit de directie en management om het op deze wijze te organiseren. Waarom is dit zo?

IT-specialisten zijn geen data-specialisten

Uw IT afdeling is iedere dag druk bezig om uw technische infrastructuur optimaal te laten presteren. Hierdoor hebben zij veel kennis van zowel de processen als de techniek. Maar er zijn ook vele type chirurgen – ieder met hun eigen specialisatie. Dit betekent dit niet dat iedere IT specialist per sé de kennis en vaardigheden heeft om een data warehouse  te bouwen én te beheren. Een hartchirurg is toch echt wat anders dan een KNO arts. Het reflex is vaak toch om “..David van IT mee te laten bouwen aan het Data Warehouse, die kan dat wel…”

IT heeft het al veel te druk

We zijn nog nooit een IT afdeling tegengekomen waar de voetjes op de bureaus geparkeerd waren. Er is altijd wel een groot project dat op de korte termijn moet worden opgeleverd. En wat de kern van de organisatie of het primaire proces raakt. Hierdoor is het onmogelijk om iemand bij IT “los te maken” en volledig te betrekken bij een BI-project. En dan is nog maar de vraag of hij wel de ambitie heeft om de BI kant op te gaan. Vaak hebben IT developers een hele andere carrière voor ogen dan het bouwen van een data warehouse.

Uw medewerker gaat intern verder

Stel dat het u toch lukt om:

  • iemand in uw organisatie zover te krijgen dat deze zich 100% kan inzetten voor dit traject,
  • én hij heeft de benodigde skills om dit te doen,
  • én hij heeft de ambitie om hierin verder te groeien,

dan nóg zal uw investering niet renderen! Want met het opleveren van de basis van uw data warehouse verlegt de focus zich van projectmatig werken naar een beheer fase. U heeft namelijk veel tijd en geld gestoken in uw data warehouse en nu moet dat rendement gaan opleveren. Niet lang na de oplevering zal “…de organisatie er eerst maar eens mee moeten gaan werken en na x maanden halen we het net op om te kijken wat er beter kan…” En in die periode komen er altijd nieuwe initiatieven voorbij waar uw waardevolle medewerker betrokken bij wordt, zodat de focus op het data warehouse minder wordt.

Het resultaat?

Het resultaat is dat na 6-12 maanden het data warehouse niet meer wordt gebruikt. En de rest van de organisatie weer terug is bij het gebruiken van schaduw IT-oplossingen zoals Excel. Want het data warehouse “…klopt toch niet”. En dan heeft u de keuze: of weer nieuw budget vrijmaken om een verbeterslag te maken. Of afscheid nemen van uw kostbare investering in uw data warehouse. In ieder geval zijn uw medewerkers niet meer enthousiast over de oplossing. Laat staan dat zij er een nieuwe impuls aan willen geven.

Uw medewerker is aantrekkelijk voor anderen

De markt van data specialisten is helaas oververhit en de juiste mensen zijn schaars. Dit betekent dat de waarde van deze mensen ook door de markt herkend wordt. En het zal niet lang duren voor er een aanbod op tafel komt wat simpelweg te mooi is om af te slaan. Daarmee bent u niet alleen uw medewerker kwijt maar ook de waardevolle kennis die is opgebouwd in de loop der jaren loopt zo de deur uit. Met niemand die het stokje kan overnemen…

Beheer begrijpt het niet

Uw projectteam volgt netjes de procedures om het data warehouse op te leveren in uw productie omgeving. Maar de beheerders hebben geen inzicht, kennis of de vaardigheden om een data warehouse omgeving te kunnen beheren. En daarmee valt uw project tussen wal en schip, want nu moet uw development team ook in productie beheertaken uitvoeren waar eigenlijk geen tijd voor is vrijgemaakt.

Data en Analytics zijn continu in beweging

Het is niet mogelijk om met een kop-staart aanpak uw informatievoorziening ondersteunen. Data is continu in beweging en applicaties worden iedere dag aangepast voor de verhoging van efficiëntie en effectiviteit. U moet deze wijzigingen integraal meenemen in uw datawarehouse omgeving om de waarde van de informatie vast te houden. Het is een utopie dat er een data warehouse opgezet kan worden dat in de lengte der dagen niet meer bijgewerkt hoeft te worden. Het is net als uw auto; als u hem net heeft loopt hij als een zonnetje maar zonder nieuwe olie, de juiste bandenspanning en ruitenvloeistof zal uiteindelijk de motor gaan haperen en zijn dure reparaties achteraf noodzakelijk. En dat is nog maar het dagelijks onderhoud….

Daarom hebben wij gekozen voor een geheel nieuwe aanpak: Pay-Per-Dashboard. Met deze aanpak bundelen we al ons lessons learned en best practices uit de afgelopen jaren samen en kunnen we analytics-as-a-service aanbieden.

Continuous Development en Continuous Integration

Fortezza heeft gekozen voor een integrale aanpak waarbij development en beheer één geheel vormen. Door de principes van Continuous Development en Continuous Integration toe te passen zijn wij in staat om meerdere keren per dag(!) nieuwe functionaliteiten naar uw productie omgeving te brengen. Dit proces is volledig geautomatiseerd. Denk aan het controleren van de code, uitvoeren van unit/performance/integratie testen, het beheren van de broncode met versiebeheer én het releasen van broncode naar de diverse (productie) omgevingen.

In bovenstaande afbeelding werken de developers (DEV) aan de linkerkant van de cyclus aan nieuwe code en functionaliteiten. Met behulp van CI/CD kan de rechterkant van de cyclus automatisch worden beheerd met als doel om de uw operatie (OPS) optimaal te laten draaien. En u hoeft niet bang te zijn om de regie uit handen te geven; door het aanwijzen van een interne Product Owner heeft u zeggenschap over welke prioriteiten als eerste opgelost moeten worden.

Door deze aanpak is er geen onderscheid meer tussen development en beheer, want de kerngedachte is: “You build it, you run it.” Onze developers zorgen er dus voor dat alles wat in productie beland ook daadwerkelijk werkt en geen issues oplevert. Onze focus is om uw medewerkers steeds hoger in de waardeketen van uw dienstverlening te laten bewegen. Hiervoor moet er geen tijd verspild worden aan repetitieve en saaie handelingen. Bij ieder proces dat wij aanpakken hanteren wij de filosofie: “If I am doing it more than once, automate it”. Uw medewerkers kunnen in dit proces nieuwe changes aanvragen die mogelijkerwijs dezelfde dag al worden opgeleverd, zonder dat daar enorme procedures voor doorlopen moeten worden.

Regulier beheer is dood

Beheerders hebben vaak de regie over de productie omgeving die bij u op eigen servers staat. Maar met de komst van schaalbare en betaalbare analytics services in de cloud is het tijd om afscheid te nemen van de aanpak om projecten over te laten nemen door de bewakers van de productie omgeving. Wij werken nu al met klanten samen waar de developers volledig autonoom werken in de analytics omgeving(en) en zelf hardware op/af schalen om performance én kosten te optimaliseren. Doordat de cloud u in staat stelt om – zonder investeringen in hardware – binnen enkele minuten op te schalen naar enterprise analytics is het mogelijk om IT-budgetten optimaal in te zetten en kosten per dag in de hand te houden.

De reguliere aanpak van kop-staart projecten is niet meer toepasbaar in een tijd waar ontwikkelingen in uw markt zo snel gaan dat traditionele waterval projecten (vaak gemixt met wat scrum-achtige activiteiten) simpelweg niet toereikend zijn. Zorg ervoor dat uw medewerkers focussen op waar zij goed in zijn en waar ze voor zijn aangenomen. Wij zijn nog nooit een functieomschrijving tegengekomen waar in staat beschreven dat “..je iedere dag exports uit systeem A haalt naar Excel en daar x,y,z doet om het vervolgens in systeem B te laden…”
Dus bespaar de tijd en moeite en zorg voor focus. Iedereen zal dankbaar zijn voor het weghalen van onnodige en saaie handelingen waarvan niemand meer weet waarom ze het eigenlijk doen.

Lees meer…

Related Posts