Wat is
digitale transformatie?

Digitale transformatie gaat over het samenbrengen van mensen, processen, informatie en technologie om waarde voor uw klanten te creëren en uw positie in de keten te waarborgen in een “digital-first” wereld.

Klaar of niet?

De steeds snellere automatisering van de markt transformeert uw business op meerdere vlakken. Om als onderneming gezond te worden én te blijven moet je digitaliseren. Vroeg of laat zal dit moeten gebeuren, afhankelijk van de branche waarin u opereert en het niveau van uw producten en of diensten.

Wie wilt u zijn? Een leverancier van producten en diensten die steeds verder achter in de keten opereert? Of een ketenpartner die voortdurend innoveert?

De wereld verandert en innoveert steeds sneller. Een niet te stoppen vliegwiel, gedreven door digitalisering.

De tijd van lifetime employment en klanten op basis van “ons kent ons” ligt achter ons. Medewerkers wisselen sneller van baan of hebben meerdere banen tegelijk. De noodzaak om processen en kennis te borgen groeit. Uw klant verwacht toegevoegde waarde en flexibiliteit. Een voortdurend innoverende ketenpartner die ontzorgt.

Snelle solutions delivery betekent betere business resultaten.

Software staat hierin centraal. Het ondersteunt processen, vertegenwoordigt het merk in klantgerichte applicaties en verbetert productfunctionaliteit. Met moderne delivery best practices zoals continuous delivery en Agile organisatie modellen zorgen voor snelle innovatie. Vroeger waren software releases niet frequent en de kwaliteit zo-zo. Nu de standaard: snelle en continue levering van software waarbij in samenwerking met de klant een feedback loop wordt gecreëerd die zorgt voor continue waarde creatie. Bedrijven die op een Agile manier software implementeren zijn wendbaarder dan traditionele organisaties en daardoor succesvoller.

Gaat u Innoveren of blijft u bij de status quo?

De impact van digitale veranderingen zijn al in veel sectoren voelbaar. Nieuwe spelers met andere businessmodellen komen sneller op in traditionele markten.

En dat is nog maar het begin. Want de partijen die de mogelijkheden en toepassingen van technologiëen zoals het gebruik van data, IoT, cloud, robotisering en artificial intelligence als kern in hun bedrijf opnemen, zijn in staat om vele malen sneller te groeien. Overigens is voor elk bedrijf het risico op disruptie op een ander moment in de tijd actueel. Het moment en tempo van digitalisering dus ook.

Veel digitale innovaties verlopen in kleine, maar geleidelijke stappen. Daarom is het noodzakelijk dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen en bewust kiest welke nieuwe toepassingen u gaat gebruiken. Daarom  biedt digitale transformatie enorme kansen: meer efficiency, hogere output en een gezonder rendement. Ook voor uw organisatie.

Digitale transformatie herdefinieert Business Strategie en Cultuur.

Met digitale transformatie kunnen nieuwe perspectieven voor organisaties die streven naar slimmere bedrijfsvoering ontstaan zoals groter concurrentievoordeel, new business en aantrekkelijk werkgeverschap. Het maximaal benutten van kansen en het minimaliseren van risico’s vereist een gestructureerde en integrale aanpak.

Zowel reorganisatie- als IT-projecten brengen een organisatieverandering met zich mee. Alle veranderinitiatieven dienen afgeleid, verbonden en geprioriteerd te zijn volgens uw strategisch transformatieplan.

Een plan dat als startpunt de langetermijnstrategie van de onderneming en de klant gebruikt, of beter nog, de klánt van de klant.

Een plan dat laat zien welke ontwikkelingen nodig zijn om de strategie om te zetten in resultaat:

  • Strategie & Beleid
  • Organisatie & Processen
  • Besturing & Beheersing
  • Mensen & Cultuur
  • Informatie & Technologie
digitale transformatie business strategie

Wat er nu gebeurt..

fortezza-digitale-transformatie-wat-er-nu-gebeurd

Natuurlijk zijn er prachtige bedrijven zoals Amazon en Spotify waar alles draait om als disrupter de markt op te gaan. Maar je hoeft geen tech giant te zijn (met bijbehorende budgetten) om succesvol digitale transformatie binnen je organisatie te omarmen. Sterker nog, je hoeft zelfs niet meteen je hele bedrijf te onderwerpen aan deze transformatie. Je kan klein starten en van de ervaring leren om de volgende fase van het traject nog beter uit te rollen.

Dus je hoeft geen disruptor te zijn. Wees “gewoon” een adaptor en laat de grote jongens maar de weg wijzen. De spin-off die zij genereren door in de voorhoede van nieuwe platformontwikeling te zitten komt uiteindelijk voor iedereen beschikbaar. En dan zijn het wél proven solutions.

Hoe organiseer je dit dan?

Uw  oude ERP-systeem vervangen? Uw servers naar de “cloud” migreren? Een CRM-systeem aanschaffen? Uw Office-licenties vervangen door Office365-licenties?

SharePoint aanschaffen? Overstappen op Google? Salesforce aanschaffen? Een IT-manager aannemen?  Veel vragen…. Misschien wel, misschien niet, misschien allemaal of slechts enkele.

Bedrijven die werken vanuit een geïntegreerd meerjaren IT-programma, op basis van een IT-strategie, zullen altijd succesvoller zijn dan degene die los uit de pols door blijft implementeren.

Met ruim 10 jaar ervaring in IT-gedreven verandertrajecten en meer dan 25 jaar ervaring in IT- implementatie trajecten hebben wij geleerd dat elke organisatie anders is. Er bestaat geen “one size fits all” transformatieaanpak.

De problematieken zijn echter wel, in meer of mindere mate, overal hetzelfde. Met deze kennis heeft Fortezza het Continuous Improvement Program ontwikkeld. Een volledig modulair samen te stellen pakket van oplossingen om uw digitale transformatie op te starten.

Het transformatieprogramma is een meerjarenprogramma van diverse, aan elkaar gerelateerde, projecten. De projecten zijn in de tijd uitgezet met als doel de strategie van de onderneming te vertalen naar effectieve oplossingen en het beoogde resultaat te leveren.

De roadmap is daarmee een rode draad naar de toekomst van de onderneming, die periodiek wordt bijgesteld op basis van nieuwe inzichten.

Transformeren, oftewel veranderen, is vooral doen. Door dingen anders te doen ervaar je of iets beter werkt of niet en vinden mensen de bereidheid om oude werkwijzen los te laten, nieuwe te adopteren en ander gedrag te laten zien.

De aanpak is continu, d.w.z. dat de programmacyclus zich herhaald. Middels een strategische review wordt het programma periodiek bijgesteld waar nodig. Dit wordt uiteindelijk de programma aanpak het DNA van de organisatie.

Wilt u ook op de juiste manier starten met digitale transformatie?

Download onze whitepaper over het Continuous Improvement Program.

Edwin de Zeeuw
Directeur Digitale Transformatie
+31 70 3277281

Related Posts